Coachpraktijk Madelon Aarnink is ingeschreven onder de naam Madelon Aarnink Communicatie & Coaching bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 71109943. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de coaching diensten van Coachpraktijk Mdelon Aarnink (“de coach”) aan ieder individu (“de klant”) en vormen het contract voor de door Coachpraktijk Madelon Aarnink te leveren service aan de klant.

 

Verantwoordelijkheid

De coach helpt de klant bij het verbeteren bij zijn of haar levenskwaliteit of zakelijke succes en de gewenste resultaten te bereiken. De klant is zelf verantwoordelijk voor de resultaten die worden behaald. Opmerkelijke resultaten kunnen worden behaald, maar worden door de coach nooit gegarandeerd. De coach is niet aansprakelijk voor enig verlies dat door een cliënt wordt geleden, financieel of anderszins, na aanvang van coaching sessies, of voor een vermeend falen van de cliënt, al dan niet gerechtvaardigd, om een materiële verbetering van de kwaliteit van leven of zaken te bereiken of om hun gewenste resultaten of doelen te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid

Coachpraktijk Madelon Aarnink staat voor persoonlijke, vertrouwde en professionele coaching. Alle gedeelde informatie die in de sessies worden besproken worden daarom vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld zonder toestemming van de klant. Wel houdt uw coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt evenwel geanonimiseerd plaats. De coach handelt volgens de internationale ethische code (NOBCO)

 

Datum, locatie en tijd

De datum, locatie en tijd van iedere coachsessie worden per e-mail overeengekomen tussen de coach en de klant. Tegen het einde van iedere coachsessie gebruiken de coach en de klant ongeveer vijf minuten voor de praktische bespreking van de volgende sessie. De minimale tijd voor een enkele coachsessie is 60 minuten, echter wordt een duur van 90 minuten aanbevolen.

 

Relatie

De coach zet ten behoeve van de klant diverse coachtechnieken in. Zowel de coach als de klant hebben het recht om openlijk te communiceren over de voortgang. De coach verwelkomt de eerlijkheid van de klant en gebruikt deze feedback voor de kwaliteitsverbetering van de dienst. Aan het einde van ieder traject of reeks aan coachsessies zal de klant gevraagd worden om een feedbackformulier in te vullen. Tevens zal de coach aan de klant voorleggen om een review over zijn dienstverlening te schrijven die de coach kan gebruiken met als doel zichzelf en Coachpraktijk Madelon Aarnink Communicatie positief te profileren.

 

Vergoeding

De vergoeding per coachpakket staat vermeld op de aanbodpagina van Coachpraktijk Madelon Aarnink. De prijs voor losse coachsessies bedraagt € 89,- per uur voor particulieren (inclusief BTW) en € 110,- per uur voor bedrijven (exclusief BTW).

 

Betalingsvoorwaarden

De vergoeding kan via bankoverschrijving worden betaald. De klant is een vergoeding verschuldigd na de eerste coachsessie, tenzij anders is overeengekomen met de coach. Indien de betaling niet na de eerste coaching sessie is voldaan, is de coach niet verplicht de volgende sessie te verzorgen.

 Zakelijke trajecten worden in 2 termijnen gefactureerd. 50% voor de start van het coachtraject, na akkoord op de offerte. 50% halverwege het traject. De zakelijke klant ontvangt hiervoor 2 facturen. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen.

 

Annuleren

Als de klant de coachsessie wil verzetten of annuleren, moet hij dit uiterlijk 36 uur van tevoren melden. Als de annulering binnen 36 uur voorafgaand aan de coachsessie plaatsvindt, kan de coach de sessiekosten (of een deel daarvan) in rekening brengen. Als de coach de sessie wil verzetten of annuleren zal zij dit in het vroegst mogelijke stadium mededelen aan de klant. In deze uitzonderlijke omstandigheden zullen de klant en de coach inspanningen leveren om een wederzijds bevredigende alternatieve afspraak te maken. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals ziekte of onbeschikbaarheid als gevolg van rouwverwerking of andere verplichtingen, ongepast gedrag van de cliënt, feitelijk of potentieel belangenconflict of andere redenen, kan de coach beslissen om de dienst aan de cliënt vroegtijdig te beëindigen of te weigeren. Onder dergelijke omstandigheden wordt de klant binnen twee weken door de coach geïnformeerd en krijgt hij eventuele vooruitbetalingen terugbetaald voor nog niet verstrekte coachsessies.